+420 602 201 698

Hra s detektivní tematikou pro milovníky kreativní zábavy

Závazně přihlášení účastníci obdrží stručný obsah hry „Láska a jiní zabijáci“  včetně seznamu hlavních a vedlejších rolí. Každý si může vybrat roli, která mu vyhovuje, což e-mailem písemně sdělí organizátorům. Pouze vrah se dozví, že je vrahem, ostatním tato informace zůstane utajena. Akce se mohou účastnit i ti, kteří chtějí být pouze diváky. Pro ně však platí stejné vstupné jako pro aktivní „herce“.

Průběh

Na začátku komisař nebo komisařka účastníky seznámí s vraždou, k níž nedávno došlo. Na pozadí tohoto deliktu se aktivní i pasivní hosté dozvědí podstatné informace o všech postavách, které se v příběhu vyskytují a patří k podezřelým. Tím budou všichni vtaženi do příběhu a hra může začít.

Poté přijdou na řadu výslechy jednotlivých postav. Všichni vyslýchaní musejí víceméně mluvit pravdu, jen vrah může mlžit a lhát.

Posouvání děje dopředu je úkolem komisaře/-řky, a sice vždy po krátké přestávce na občerstvení. Komisař/ka vypráví, co se nového stalo, např. kdo zavolal na policejní stanici a jaká fakta sdělil. Po několika rundách vyprávění a kreativně pojatých výslechů budou aktivní i pasivní účastníci vyzváni, aby na papír napsali, koho považují za vraha, proč a jakým motivem byl veden.

Své tipy pak účastníci odevzdají komisaři, ten je vyhodnotí a po další přestávce sdělí, kdo tipoval správně.

Na závěr bude následovat diskuze, kdy si účastníci vymění názory jak na samotný příběh, tak i na to, jak se v rolích cítili a jak na ně působili ostatní. Pro singles to může sloužit nejen jako dobrá příležitost k seznámení, ale i jako zpětná vazba, aby se dozvěděli, jaký dojem dělají, zda jsou autentičtí atd.

Předpokládaná doba trvání: 2-3 hodiny

Počet účastníků: 10 – 30 osob

Cena: 800,- Kč / os.

Autorka projektu: Mgr. Libuše Konopová, libuse.konopova@gmail.com

Koordinátorka projektu: Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D, email: andreazejdl@seznam.cz